Ganesha Raum

Montag:

18:00 - 19:30 - Vinyasa

19:45 - 21:15 - Vinyasa

Dienstag:

16:45 - 17:45 - BodyArt 

18:00 - 19:30 - ShivanandaYoga

19:45 - 20:45 - BodyArt 

Mittwoch:

17:15 - 18:15 Pranayama und Meditation NEU!!! ab 20.11

18:30 - 20:00- PowerCore

20:15 - 21:45 - ShivanandaYoga 

Donnerstag:

16:45 - 17:45 - BodyArt 

18:30 - 19:45 - Vinyasa 

20:00 - 21:00 - Yin Yoga

Freitag:

10:00 - 11:00 - BodyArt 

18:15 - 19:15 - BodyArt 

19:30 - 21:00 - Vinyasa